Povzetek Creative Commons license (License Deed)

Priznanje avtorstva-Brez predelav 2.0 Japonska (CC BY-ND 2.0 JP)

To je v razumljivejši obliki napisan povzetek licence (in ne zamenjava zanjo). Izjava o omejitvi odgovornosti.