Creative Commons Licens Deed

Erkännande-IngaBearbetningar 2.0 Korea (CC BY-ND 2.0 KR)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Friskrivning.
kr

Du har tillstånd att:

  • för alla ändamål, även kommersiellt.
  • Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren.

På följande villkor:

  • Inga ytterligare begränsningar — Du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter.

Anmärkningar: