Povzetek Creative Commons license (License Deed)

Priznanje avtorstva-Brez predelav 2.5 Švica (CC BY-ND 2.5 CH)

To je v razumljivejši obliki napisan povzetek licence (in ne zamenjava zanjo), ki je na voljo v naslednjih jezikih: Nemščina Izjava o omejitvi odgovornosti.
ch

Dovoljeno vam je:

  • v vse namene, tudi komercialne.
  • Dajalec licence vam ne more odreči teh pravic, dokler upoštevate pogoje licence.

Pod sledečimi pogoji:

  • Brez dodatnih omejitev — Ne smete uporabiti pravnih določil ali tehničnih ukrepov, ki bi pravno omejili ali onemogočilo druge, da bi storili karkoli, kar licenca dovoli.

Opombe: