Creative Commons License Deed

Navngivelse-IngenBearbeidelse 3.0 Sveits (CC BY-ND 3.0 CH)

Dette er et menneske-lesbart sammendrag av (men ingen erstatning for) den juridiske lisensteksten, som er tilgjengelig på følgende språk: Fransk Tysk Ansvarsfraskrivelse.
ch

Du har lov til:

  • til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.
  • Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene så lenge du respekterer disse lisensvilkårene.

På følgende vilkår:

  • Ingen ytterligere begrensninger — Du kan ikke gjøre bruk av juridiske betingelser eller teknologiske tiltak som lovmessig hindrer andre i å gjøre noe som lisensen tillater.

Notiser: