Creative Commons Licens Deed

Erkännande-IngaBearbetningar 3.0 Schweiz (CC BY-ND 3.0 CH)

Detta är en lättläst sammanfattning av (och inte en ersättning för) licensen som finns tillgänglig på följande språk: franska tyska Friskrivning.
ch

Du har tillstånd att:

  • för alla ändamål, även kommersiellt.
  • Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren.

På följande villkor:

  • Inga ytterligare begränsningar — Du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter.

Anmärkningar: