Creative Commons Licencna uputstva

Autorstvo-Bez prerada 3.0 Hrvatska (CC BY-ND 3.0 HR)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Izjava.
hr

Vi slobodno možete da:

  • za svaku namenu, čak i komercijalnu.
  • Davalac licence nije ovlašćen da opozove ove slobode dok se pridržavate uslova licence.

Pod sledećim uslovima:

  • Bez dodatnih ograničenja — U obavezi ste da ne primenjujete pravne odredbe ili tehnološke merekoje pravno ograničavaju druge da čine sve ono što je dozvoljeno licencom.

Napomene: