Creative Commons License Deed

Nimeä-EiMuutoksia 3.0 Yhdysvallat (CC BY-ND 3.0 US)

Vastuuvapauslauseke

Tässä tiivistelmässä nostetaan esiin vain muutamia varsinaisen lisenssin tärkeimpiä ominaisuuksia ja ehtoja. Tiivistelmä ei ole lisenssi, eikä sillä ole oikeudellista merkitystä. Sinun tulee tutustua huolella varsinaisen lisenssin kaikkiin ehtoihin ennen lisensoidun aineiston käyttöä.

Creative Commons ei ole asianajo- tai lakiasiaintoimisto, eikä se tarjoa oikeudellisia palveluja. Tämän lisenssin tai sen tiivistelmän levitys tai näyttäminen taikka niihin linkittäminen ei luo toimeksianto- eikä muutakaan suhdetta.

Tämä on helppolukuinen tiivistelmä lisenssistä (eikä korvaa sitä).
us

Voit vapaasti:

  • missä tahansa tarkoituksessa, myös kaupallisesti.
  • Lisenssinantaja ei voi peruuttaa näitä oikeuksia niin kauan kuin noudatat lisenssin ehtoja.

Seuraavilla ehdoilla:

  • NimeäSinun on mainittava lähde asianmukaisesti, tarjottava linkki lisenssiin sekä merkittävä, mikäli olet tehnyt muutoksia. Voit tehdä yllä olevan millä tahansa kohtuullisella tavalla, mutta et siten, että annat ymmärtää lisenssinantajan suosittelevan sinua tai teoksen käyttöäsi.

    Mitä "Mainitse tekijän nimi" tarkoittaa?
    Tulit juuri sivulta, johon oli upotettu lisenssimetadataa. Tämä data kertoo mm. miten teoksen tekijä haluaa tulla mainituksi teoksensa uudelleenkäytön yhteydessä. Voit käyttää seuraavaa HTML-koodia tekijän mainitsemiseen tämän edellyttämällä tavalla. Koodissa on mukana metadataa, joka auttaa muita löytämään alkuperäisen teoksen.
  • EiMuutoksia — Jos remiksaat tai muokkaat aineistoa taikka luot sen pohjalta uusia aineistoja, et voi jakaa tällaista muunneltua aineistoa.

  • Ei muita rajoituksia — Et voi asettaa sellaisia oikeudellisia ehtoja tai teknisiä estoja, jotka estävät oikeudellisesti muita tekemästä mitään sellaista, minkä lisenssi sallii.

Huomautukset:

 

Sovellettavat sovittelusäännöt ilmoitetaan teoksen yhteydessä julkaistussa tekijänoikeusmerkinnässä tai sellaisen puuttuessa sovittelupyynnön yhteydessä. Ellei teoksen tekijänoikeusmerkinnässä muuta ilmoiteta, kaikkiin välitysmenettelyihin sovelletaan YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan (UNICITRAL) välimiessääntöjä.

Lisätietoja.

 

Sikäli kuin nämä tiedot on annettu, sinun on pidettävä näkyvillä tekijän nimi ja muut nimettäväksi mainitut tahot, tekijänoikeusmerkintä, lisenssimerkintä, vastuuvapauslauseke sekä linkki aineistoon. CC-lisenssin versiota 4.0 varhaisemmat versiot edellyttävät myös aineiston nimikkeen mainitsemista ja saattavat sisältää myös muita pieniä eroavaisuuksia.

Lisätietoja.

 

Version 4.0 mukaan sinun on merkittävä, mikäli olet muokannut aineistoa, sekä säilyttää tiedot aiemmista muokkauksista. Versiossa 3.0 ja aiemmissa versioissa muutokset on mainittava vain, jos itse luot johdannaisteoksen.

Merkitsemisopas.

Lisätietoja.

 

Voit käyttää myös sellaista yhteensopivaksi luettua lisenssiä, joka on mainittu osoitteessa https://creativecommons.org/compatiblelicenses

Lisätietoja.

 

Kaupallinen käyttö tarkoittaa tarkoittaa käyttöä, joka ei ole pääasiassa tarkoitettu kaupallisen hyödyn tai rahallisen korvauksen tavoitteluun.

Lisätietoja.

 

Pelkkää formaatin muuttamista ei pidetä johdannaisteoksen luomisena.

Lisätietoja.

 

Lisenssi kieltää tehokkaiden teknisten toimenpiteiden käytön, viitaten WIPO:n tekijänoikeussopimuksen 11 artiklan määritelmään.

Lisätietoja.

 

CC-lisenssit eivät vaikuta sellaisiin käyttäjän oikeuksiin, jotka perustuvat erityisiin poikkeuksiin tai rajoituksiin, kuten esimerkiksi fair use tai fair dealing -poikkeuksiin.

Lisätietoja.

 

Voit mahdollisesti tarvita lisälupia, jotta voit käyttää aineistoa haluamallasi tavalla.

Lisätietoja.