Resum de la Llicència Creative Commons

Reconeixement-CompartirIgual 2.1 Espanya (CC BY-SA 2.1 ES)

Això és un resum fàcilment llegible (i no un substitut) de la llicència, disponible en els idiomes següents: Castellà Català Advertiment.

Sou lliure de:

  • Adaptar — remesclar, transformar i crear a partir del material
  • per a qualsevol finalitat, fins i tot comercial.
  • El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats, sempre que seguiu els termes de la llicència.

Amb els termes següents:

  • ReconeixementHeu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.

  • CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

  • No hi ha cap restricció addicional — No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet.

Avisos:

  • No heu de complir amb la llicència per als elements del material en el domini públic o quan el seu ús està permès per l'aplicació d'una excepció o limitació dels drets d'autor.
  • No es donen garanties. La llicència pot no ser suficient per autoritzar la utilització que en voleu fer. Per exemple, altres aspectes com la publicitat, la privacitat, o els drets morals poden limitar la forma d'utilitzar el material.

Hi ha disponible una versió nova d'aquesta llicència. Hauríeu d'utilitzar-la per a les obres noves, i podeu utilitzar-la per canviar la llicència d'obres ja existents. Tanmateix, cap obra queda automàticament subjecta a aquesta nova llicència.