Creative Commons License Deed

Uveďte původ-Zachovejte licenci 2.1 Japonsko (CC BY-SA 2.1 JP)

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Zkrácené znění není licence. Je to shrnutí plného textu licenčních podmínek (celé licence) — je to srozumitelné vysvětlení jeho základních bodů. Samotné zkrácené znění není právně závazné. Závazné licenční podmínky jsou formulovány v plném znění licence. Klikněte pro zobrazení plného znění textu licence.

Creative Commons a Creative Commons Japonsko nejsou právní společnosti, a šířením, zobrazováním nebo odkazováním na zkrácené znění licence nevznikají právně závazná doporučení či služby. Creative Commons a Creative Commons Japonsko se zříkají odpovědnosti za případné ztráty plynoucí z využití díla v souladu s licencí Creative Commons.

Dílo licencované pod licencí Creative Commons Creative Commons je poskytované osobou, která jej pod licenci vystavila. Creative Commons a Creative Commons Japonsko nezodpovídají za kompetentnost poskytovatele licence. Přečtěte si prosím zde informace týkající se aplikací CC licencí a vysvětlení k dílu licencovaného pod CC licencemi.

Toto je zkrácené, uživatelsky přívětivé znění plného textu licenčních podmínek (a jako takové licenci nenahrazuje).