Creative Commons License Deed

Priznanje avtorstva 2.1 Japonska (CC BY 2.1 JP)

To je v razumljivejši obliki napisan povzetek licence (in ne zamenjava zanjo). Izjava o omejitvi odgovornosti.