Přeskočit na obsah

CC BY 2.5 MX Deed

Uveďte původ 2.5 Mexiko

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: CC BY 4.0 Deed | Uveďte původ 4.0 Mezinárodní

Dílo smíte:

  1. Sdílet — rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu pro jakýkoliv účel, a to i komerční.
  2. Upravit — remixovat, změnit a vyjít z původního díla pro jakýkoliv účel, a to i komerční.
  3. Poskytovatel licence nemůže odvolat tato oprávnění do té doby, dokud dodržujete licenční podmínky.

Za těchto podmínek

  1. Uveďte původ - Je Vaší povinností uvést autorství , poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny . Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.
  2. Žádná další omezení - Nesmíte použít právní omezení nebo účinné technické prostředky ochrany , které by omezovaly ostatní v možnostech poskytnutých touto licencí.

Poznámky:

Touto licencí se není třeba řídit ohledně částí materiálu, které jsou volným dílem, popř. v případech, které lze klasifikovat jako výjimku či omezení práva autorského .

Nejsou poskytovány žádné záruky. Může se stát, že Vám licence neposkytne všechna oprávnění pro zamýšlené použití. Například další práva jako je ochrana osobních údajů, soukromí nebo osobnostních práv můžou limitovat použití tohoto díla.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.