Skip to content

Autorile viitamine 4.0 Rahvusvaheline

CC BY 4.0

Deed

Tohid:

  1. Jagada — kopeeri ja levita materjali edasi mille tahes vahendusel ja mis tahes vormis mis tahes eesmärgil, ka äriliselt.
  2. Kohandada — töötle, kujunda ümber ja arenda edasi mis tahes eesmärgil, ka äriliselt.
  3. Litsentsiandja ei saa neid vabadusi tagasi võtta, kui järgid litsentsi tingimusi.

Järgmistel tingimustel:

  1. Autorile viitamine — Pead materjali sobival viisil autorile omistama , tooma ära litsentsi lingi ja märkima ära, kas on tehtud muudatusi . Sobib, kui teed seda mõistlikul viisil, kuid seejuures ei tohi jääda muljet, et litsentsiandja tõstab esile sind või seda, et sina materjali kasutad.
  2. Lisapiirangute keeld — Sa ei tohi rakendada õiguslikke tingimusi ega tehnilisi kaitsemeetmeid , mis piiravad õiguslikult teistel litsentsis lubatu tegemist.

Märkused:

Sa ei pea täitma litsentsi tingimusi materjali teatud elementide suhtes, kui need elemendid on avalikus omandis või kui sobivat kasutust lubab kohaldatav erand või kitsendus .

Tagatisi ei anta. Litsents ei pruugi anda kõiki õigusi, mis on vajalikud, et kasutada materjali soovitud viisil. Näiteks muud õigused nagu reklaami-, andmekaitse- või isiklikud õigused võivad piirata kasutamist soovitud viisil.

Notice

Selles dokumendis on esile tõstetud litsentsi mõned tähtsamad tunnusjooned ja tingimused. See ei ole litsents ja sellel ei ole õiguslikku tähendust. Enne litsentsi alla kuuluva materjali kasutamist peaksid tegeliku litsentsi kõik tingimused hoolega üle vaatama.

Creative Commons ei ole õigusbüroo ega paku juriidilisi teenuseid. Selle dokumendi või litsentsi enda levitamise või näitamisega ega neile linkimisega ei kaasne juristi ja kliendi suhet ega muusugust suhet.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.