Skip to content

CC BY 4.0 Deed

Attribution 4.0 Idirnáisiúnta

Tá saoirse agat:

  1. É a chomhroinnt — an t-ábhar a chóipeáil agus a athdháileadh in aon mheán nó in aon fhormaid chun críche ar bith, fiú ar bhonn tráchtála.
  2. É a chur in oiriúint — is féidir an t-ábhar a athmheascadh, a athrú ó bhonn, agus cuir leis chun críche ar bith, fiú ar bhonn tráchtála chun críche ar bith, fiú ar bhonn tráchtála.
  3. Ní féidir leis an gceadúnóir na saoirsí sin a chúlghairm a fhad agus a chloífidh tú le téarmaí an cheadúnais.

Faoi na téarmaí seo a leanas:

  1. Attribution — Ní mór duit creidiúint oiriúnach agus nasc chuig an gceadúnas a thabhairt, agus a thabhairt le fios an ndearnadh athruithe nó nach ndearnadh . Is féidir leat é sin a dhéanamh ar aon bhealach réasúnta, ach ní ar bhealach ar bith a thugann le fios go dtacaíonn an ceadúnóir leatsa ná le d’úsáid.
  2. Gan srianta breise — Ní féidir leat téarmaí dlí breise ná bearta teicneolaíocha a chur i bhfeidhm faoina gcuirtear srian dlí ar dhaoine aon rud a cheadaítear faoin gceadúnas a dhéanamh.

Fógraí:

Ní gá duit cloí leis an gceadúnas le haghaidh gnéithe den ábhar atá san fhearann poiblí ná nuair a cheadaítear d’úsáid faoi eisceacht nó teorannú atá infheidhme.

Ní thugtar aon bharánta. D’fhéadfadh sé nach dtabharfadh an ceadúnas gach ceann de na ceadanna is gá don úsáid atá beartaithe duit. Mar shampla, d’fhéadfadh sé go gcuirfeadh cearta eile, cearta poiblíochta, príobháideachais nó morálta , cuir i gcás, teorainn ar an gcaoi a úsáideann tú an t-ábhar.

Notice

Ní leagtar béim ach ar roinnt de phríomhghnéithe agus de phríomhthéarmaí an cheadúnais. Ní ceadúnas é agus níl aon luach dlíthiúil aige. Ba cheart duit súil a chaitheamh siar go cúramach ar théarmaí agus coinníollacha uile an cheadúnais féin sula n-úsáidfidh tú an t-ábhar faoi cheadúnas.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.