Creative Commons License Deed

Rozvíjející se země License

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto Zkrácené znění, neboli deed, shrnuje pouze některé důležité prvky a podmínky samotných licenčních podmínek. Nejedná se o licenci a samo o sobě nemá žádnou právní váhu. Před vlastním licencováním Vašeho díla si pečlivě prostudujte veškerá ustanovení a samotné licenční podmínky.

Organizace Creative Commons není advokátní kanceláří ani neposkytuje právní služby. Šířením, zveřejněním či odkázáním na tuto licenci nebo její zkrácené znění, neboli deed, které ji shrnuje, nevzniká vztah mezi klientem a advokátem, ani žádný jiný vztah.

Toto je zkrácené, uživatelsky přívětivé znění plného textu licenčních podmínek (a jako takové licenci nenahrazuje).

Creative Commons již neužívá tento právní nástroj a proto nedoporučuje jeho další použití pro díla.

Dílo smíte:

  • Upravovat — pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech

Za těchto podmínek

  • Developing Nations. You may exercise the above freedoms in developing nations only.
  • Uveďte původ. Máte povinnost uvést údaje o původu tohoto díla způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).

  • Pokud budete toto dílo šířit, máte povinnost ostatní seznámit s podmínkami této licence. Nejjednodušším způsobem je uvedení odkazu na tuto webovou stránku.
  • Výše uvedené podmínky se na vás nevztahují, pokud jste k tomu získali souhlas nositele autorských práv.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Volná užití díla, zákonné licence nebo jiná zákonná omezení autorského práva.
    • Případná práva třetích osob k dílu samotnému nebo způsobům jeho užití, jako například práva na ochranu osobnosti a soukromí.