Πράξη Κοινών Creative Commons

Αναπτυσσόμενα Έθνη License

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Αποποίηση.

Ο οργανισμός Creative Commons έχει αποσύρει αυτή την άδεια και δεν συνιστά να τη χρησιμοποιείτε για νέα έργα.

Είναι ελεύθερη:

  • για διασκευή —για να τροποποιήσετε το έργο

Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Developing Nations. You may exercise the above freedoms in developing nations only.
  • Αναφορά Δημιουργού. Θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο με τον τρόπο που έχει οριστεί από το δημιουργό ή το χορηγούντο την άδεια (χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς).

  • Για κάθε νέα χρήση ή διανομή, πρέπει να καταστήσετε σαφείς στους άλλους τους όρους της άδειας αυτού του Έργου. Ο καλύτερος τρόπος για να πράξετε αυτό είναι να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο με το διαδικτυακό τόπο αυτής της ιστοσελίδας.
  • Κάθε μία από τις παραπάνω συνθήκες μπορεί να παρακαμφθεί αν πάρετε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Η σωστή δοσοληψία σας ή εύλογη χρήση, ή άλλοι εφαρμοστέοι περιορισμοί και εξαιρέσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
    • Μπορεί να υπάρχουν δικαιώματα άλλων ατόμων είτε στο έργο καθεαυτό είτε στο πώς αυτό χρησιμοποιείται όπως δικαιώματα δημοσιότητας ή δικαιώματα περί την ιδιωτικότητα.