Resumo da Licenza Creative Commons

Países en desenvolvemento License

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Aviso legal.

Creative Commons retirou esta ferramenta legal e recomenda non aplicala a obras.

Vostede é libre de:

  • Fusionar — para adaptar a obra

Coas condicións seguintes:

  • Developing Nations. You may exercise the above freedoms in developing nations only.
  • Atribución. Debe atribuír a obra do xeito especificado polo/a autor/a ou polo licenciador (mais non de xeito que suxira que este/a o apoia a vostede ou ao uso que se fai da obra).

  • Para reutilizar ou distribuír a obra, ten que deixar ben claro os termos de licenza da obra. O mellor camiño para facelo é cunha ligazón a esta páxina de web.
  • Algunha destas condicións pode evitarse se se obtén o permiso do/a titular dos dereitos de autor.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • O seu trato lexítimo ou uso legal de dereitos, ou outras excepcións aplicábeis e limitacións;
    • Dereitos que outras persoas poden ter sobre a obra ou sobre a súa utilización, tales como a publicidade ou o dereito á privacidade.