Creative Commons License Deed

Attīstības nācijas License

Atrunas

This deed highlights only some of the key features and terms of the actual license. It is not a license and has no legal value. You should carefully review all of the terms and conditions of the actual license before using the licensed material.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

Radošā kopiena šo rīku vairs neatbalsta un neiesaka to izmantot darbos.

Jūs varat brīvi:

  • pārveidot — pielāgot darbu

Ievērojot sekojošus nosacījumus

  • Developing Nations. You may exercise the above freedoms in developing nations only.
  • Atsaucoties. Jums ir jānorāda uz darbu autora vai licences izdevēja pieprasītajā veidā (bet ne tā, kas liktu domāt, ka autors ir apstiprinājis jūsu darbību).

  • Izmantojot vai izplatot darbu, jums ir skaidri jānorāda šī darba licencēšanas noteikumi. Labākais veids, kā to darīt, ir norādīt saiti uz šo lapu.
  • Jebkurš no augšminētajiem nosacījumiem ar tiešu autortiesību turētāju atļauju var tikt atsaukts.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Jūs izmantojat godīgas izmantošanas tiesības, vai pielietojat citus autortiesību ierobežojumus vai izņēmumus;
    • Tiesības kā citas personas var lietot darbu pašu par sevi vai kādā to izmantot, piemēram, publicitātes vai privātuma tiesības.