Creative Commons licentie Deed

Ontwikkelingslanden License

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Vrijwaring.

Deze licentie is verouderd. Creative Commons raadt het gebruik van deze licentie niet aan.

De gebruiker mag:

  • Het werk remixen — en afgeleide werken te maken

Onder de volgende voorwaarden:

  • Developing Nations. You may exercise the above freedoms in developing nations only.
  • Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met je werk of je gebruik van het werk).

  • Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.
  • De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
    • De rechten van anderen, ofwel op het werk zelf ofwel op de wijze waarop het werk wordt gebruikt, zoals het portretrecht of het recht op privacy.