Povzetek Creative Commons license (License Deed)

Narodi v razvoju License

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Izjava o omejitvi odgovornosti.

Creative Commons jeupokojila to pravno orodje in ne priporoča, da ga uporabljate na delih.

Dovoljeno vam je:

  • Remixanje – predelati delo

Pod naslednjimi pogoji:

  • Developing Nations. You may exercise the above freedoms in developing nations only.
  • Priznanje avtorstva. Pri uporabi dela morate navesti izvirnega avtorja na način, ki ga določi izvirni avtor oziroma dajalec licence. (Vendar ne na način, ki bi namigoval na avtorjevo odobravanje vas ali vašega dela.)

  • Pri vsaki uporabi ali razširjanju morate uporabnike seznaniti s pogoji licence za to avtorsko delo.
  • Kateremu koli od zgornjih pogojev se lahko odpove, če dobite dovoljenje s strani imetnika avtorskih pravic.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Vaše pravice na podlagi zakonskih izjem in omejitev;
    • Pravice, ki jih lahko imajo druge osebe ali v delu samem ali kako se delo uporablja, kot na primer osebnostne pravice ali pravice zasebnosti.