Creative Commons License Deed

Gelişmekte Olan Ülkeler License

Yasal Uyarı

This deed highlights only some of the key features and terms of the actual license. It is not a license and has no legal value. You should carefully review all of the terms and conditions of the actual license before using the licensed material.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

Creative Commons bu aracı iptal etmiştir ve eserlere uygulanmasını önermez.

Bunları yapmakta serbestsiniz:

  • Karıştırmak — çalışmayı uyarlamak

Şu kriterler dahilinde:

  • Developing Nations. You may exercise the above freedoms in developing nations only.
  • Atıf. Esere yazarın ya da lisanslayanın belirttiği özelliklere göre atıf yapmalısınız (ancak sizi ya da eseri kullanımınızı önerir şekilde değil).

  • Herhangi bir yeniden kullanım veya dağıtım için, başkalarının bu eserin lisans şartlarını net olarak anlamasını sağlayın. Bunu yapmanın en iyi yolu, bu web sayfasına bir link vermektir.
  • Eğer telif hakkı sahibinden izin alırsanız, yukarıda geçen şartlardan herhangi birindenferagat edilebilir.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Adil anlaşmanız veya adil kullanım haklarınız, ya da diğer uygulanabilir telif hakkı istisnaları ve sınırlamaları;
    • Kişilerin eser üzerindeki ya da eserin nasıl kullanılacağına dair hakları, örnek; publicity ya da dokunulmazlıklar.