Creative Commons License Deed

Ikkekommerciel-Deling på samme vilkår 1.0 Generisk (CC NC-SA 1.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Ansvarsfraskrivelse.

Creative Commons har udfaset dette juridiske instrument , og anbefaler ikke at det knyttes til værker.

Du må frit:

  • Tilpasse — remixe, omarbejde og bygge videre på materialet
  • Licensgiveren kan ikke tilbagekalde frihederne, så længe du følger licensvilkårene.

Under følgende vilkår:

  • Ikkekommerciel — Du må ikke bruge materialet til kommercielle formål.

  • Deling på samme vilkår — Hvis du remixer, omarbejder eller bygger videre på materialet, skal du distribuere dine bidrag under den samme licens som originalen.

  • Ingen yderligere begrænsninger — Du må ikke tilføje juridiske vilkår eller teknologiske tiltag som juridisk begrænser andre i at gøre hvad licensen tillader.

Bemærkninger:

  • Du behøver ikke efterleve licensen for elementer af materialet som er i public domain, eller hvor din anvendelse er tilladt som følge af en gældende undtagelse eller begrænsning.
  • Der gives ingen garantier. Licensen giver dig måske ikke alle de tilladelser, der er nødvendige for din ønskede anvendelse. F.eks. kan andre rettigheder såsom offentliggørende, privatlivs eller moralske rettigheder begrænse måden hvorpå du bruger materialet.