Zkrácené znění licence Creative Commons

NonCommercial Sampling Plus 1.0

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Creative Commons již neužívá tento právní nástroj a proto nedoporučuje jeho další použití pro díla.

Dílo smíte:

  • Samplovat, spojovat nebo jinak kreativně upravovat toto dílo pro nekomerční účely
  • Sdělovat veřejnosti, vystavovat, šířit kopie tohoto díla pro nekomerční účely (například sdílení souborů nebo nekomerční vysílání na iInternetu).

Za těchto podmínek

  • Máte povinnost uvést údaje o původu tohoto díla způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).
  • Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely.
  • Pokud budete toto dílo šířit, máte povinnost ostatní seznámit s podmínkami této licence. Nejjednodušším způsobem je uvedení odkazu na tuto webovou stránku.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Volná užití díla, zákonné licence nebo jiná zákonná omezení autorského práva.
    • Případná práva třetích osob k dílu samotnému nebo způsobům jeho užití, jako například práva na ochranu osobnosti a soukromí.