Creative Commons License Deed

نمونه‌برداری غیرتجاری 1.0

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. سلب مسئولیت.

کرتیوکامنز این ابزار قانونی را بازنشسته کرده‌است و پیشنهاد نمی دهد که آن را برای آثار استفاده کنید.

شما آزادید تا:

  • برای نمونه‌برداشتن، ترکیب‌کردن، یا به طور دیگر تغییردادن خلاقانه به این اثر برای اهداف غیر تجاری.
  • نمایش و نشر کپی‌ها و اجرای همه اثر برای مقاصد غیرتجاری (مثلاً اشتراک‌گذاری فایل یا رسانه‌های اینرنتی غیرتجاری)

مطابق با شرایط زیر:

  • شما باید این اثر را در صورت مشخص‌شدن توسط نویسنده یا پروانه‌دهنده نسبت دهید (اما نه به شکلی که نشان دهد آن‌ها از شما یا استفاده‌تان از اثر حمایت می‌کنند).
  • امکان استفاده این اثر برای مقاصد تجاری وجود ندارد.
  • برای هر استفاده مجدد یا نشر شما باید برای دیگران مجوز این اثر را شخص کنید. بهترین روش برای این کار پیوند دادن به این صفحه است.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • شرایط استفادهٔ منصفانه یاحقوق استفاده منصفانه یا محدودیت‌های حق‌تکثیر دیگر;
    • اشخاص می‌توانند حقوقی دیگر یا در اثرشان یا در چگونگی استفاده از آن اثر، مانند حقوق تبلیغات یا حریم خصوصی داشته باشند.