Resumo da Licenza Creative Commons

Non comercial mostraxe plus 1.0

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Aviso legal.

Creative Commons retirou esta ferramenta legal e recomenda non aplicala a obras.

Vostede é libre de:

  • Para extraer partes, volver mesturar ou calquera outro xeito de transformar creativamente a obra para fins non comerciais.
  • Para executar, comunicar publicamente e distribuír copias da obra completa con fins non comerciais (p.ex., compartir ficheiros ou emisións non comerciais vía web)

Coas condicións seguintes:

  • Debe atribuír a obra do xeito especificado polo/a autor/a ou polo licenciador (mais non de xeito que suxira que este/a o apoia a vostede ou ao uso que se fai da obra).
  • Non pode empregar esta obra con propósito comercial.
  • Para reutilizar ou distribuír a obra, ten que deixar ben claro os termos de licenza da obra. O mellor camiño para facelo é cunha ligazón a esta páxina de web.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • O seu trato lexítimo ou uso legal de dereitos, ou outras excepcións aplicábeis e limitacións;
    • Dereitos que outras persoas poden ter sobre a obra ou sobre a súa utilización, tales como a publicidade ou o dereito á privacidade.