Creative Commons License Deed

Nekomerciāli Iztverot 1.0

Šis ir viegli lasāms licences kopsavilkums (kas neaizvieto) licenci. Atrunas.

Creative Commons šo rīku vairs neatbalsta un neiesaka to izmantot darbos.

Jūs varat brīvi:

  • Veidot darba iztvērumus, mikšļus vai citādi radoši to pārveidot nekomerciālām vajadzībām.
  • Visu darbu atskaņot, rādīt, un izplatīt kopijas nekomerciālos nolūkos (piem., daloties ar failiem vai veicot nekomerciālu tīmekļapraidi).

Ievērojot sekojošus nosacījumus

  • Jums ir jānorāda uz darbu autora vai licences izdevēja pieprasītajā veidā (bet ne tā, kas liktu domāt, ka autors ir apstiprinājis jūsu darbību).
  • Jūs nevarat izmantot šo darbu komerciālos nolūkos.
  • Izmantojot vai izplatot darbu, jums ir skaidri jānorāda šī darba licencēšanas noteikumi. Labākais veids, kā to darīt, ir norādīt saiti uz šo lapu.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Jūs izmantojat godīgas izmantošanas tiesības, vai pielietojat citus autortiesību ierobežojumus vai izņēmumus;
    • Tiesības kā citas personas var lietot darbu pašu par sevi vai kādā to izmantot, piemēram, publicitātes vai privātuma tiesības.