Creative Commons Licens Deed

IckeKommersiell Sampling Plus 1.0

Detta är en lättläst sammanfattning av (och inte en ersättning för) licensen. Friskrivning.

Creative Commons har pensionerat det här juridiska verktyget och rekommenderar inte att det används för verk.

Du har tillstånd:

  • Att sampla, blanda (mash-up), eller annars kreativt transformera detta verk för icke-kommersiella ändamål.
  • Att framföra, visa och sprida exemplar av hela detta verk för icke-kommersiella ändamål (t.ex. fildelning eller icke-kommersiell webbradio).

På följande villkor:

  • Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din använding av verket).
  • Du får inte använda verket för kommersiella ändamål.
  • Vid all återanvändning och distribution måste du informera om licensvillkoren som gäller för verket. Det bästa sättet att göra detta är genom en länk till den här webbsidan.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Dina rättigheter enligt "fair dealing", "fair use" eller andra tillämpliga undantag och begränsningar i upphovsrätten;
    • Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter.