Creative Commons License Deed

IkkeKommersiell 2.0 Japan (CC NC 2.0 JP)

Dette er et menneske-lesbart sammendrag av (men ingen erstatning for) den juridiske lisensteksten. Ansvarsfraskrivelse.