Creative Commons License Deed

IckeKommersiell 2.0 Japan (CC NC 2.0 JP)

Friskrivning

Den lättlästa versionen, den sk. Commons Deed är inte en licens. Det är endast en enkel sammanfattning för att förstå licenstexten (den fullständiga licensen). Det är en lättläst version med de viktigaste villkoren. Se det som ett användarvänligt gränssnitt till licenstexten. Commons Deed har ingen juridisk relevans och dess innehåll återfinns inte i licenstexten. Licensvillkoren regleras i licenstexten. Klicka här för att läsa licenstexten.

Creative Commons och Creative Commons Japan är inte advokatbyråer eller juridiska byråer. Distribution eller visning av eller länkning till Commons Deed innebär inte ett erbjudande om juridiska tjänster. Creative Commons och Creative Commons Japan är inte parter till licensen som hör till detta Commons Deed och friskriver sig från allt ansvar för skador som kan uppkomma på grund av användning av Commons Deed och tillhörande licens.

Produkten som licensieras under Creative Commons-licensen tillhandahålls av personen som applicerade licensen. Creative Commons och Creative Commons Japan ger inga garantier eller utfästelser angående licensgivarens status. Här finns mer information om applicerande av licensen samt exploatering av produkten som licensierats under Creative Commons-licensen.

Detta är en lättläst sammanfattning av (och inte en ersättning för) licensen.