Creative Commons License Deed

DelPåSammeVilkår 1.0 Generisk (CC SA 1.0)

Dette er et menneske-lesbart sammendrag av (men ingen erstatning for) den juridiske lisensteksten. Ansvarsfraskrivelse.

Creative Commonon har trukket tilbake dette juridiske verktøyet, og fraråder at det knyttes til verk.

Du har lov til:

  • Bearbeide — remixe, endre, og bygge videre på materialet
  • til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.
  • Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene så lenge du respekterer disse lisensvilkårene.

På følgende vilkår:

  • DelPåSammeVilkår — Dersom du remixer, bearbeider eller bygger på materialet, må du distribuere dine bidrag under samme lisens som originalen.

  • Ingen ytterligere begrensninger — Du kan ikke gjøre bruk av juridiske betingelser eller teknologiske tiltak som lovmessig hindrer andre i å gjøre noe som lisensen tillater.

Notiser: