Creative Commons License Deed

DelPåSammeVilkår 1.0 Finland (CC SA 1.0 FI)

Dette er et menneske-lesbart sammendrag av (men ingen erstatning for) den juridiske lisensteksten. Ansvarsfraskrivelse.

Creative Commonon har trukket tilbake dette juridiske verktøyet, og fraråder at det knyttes til verk.

fi

Du har lov til:

  • Bearbeide — remixe, endre, og bygge videre på materialet
  • til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.
  • Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene så lenge du respekterer disse lisensvilkårene.

På følgende vilkår:

  • DelPåSammeVilkår — Dersom du remixer, bearbeider eller bygger på materialet, må du distribuere dine bidrag under samme lisens som originalen.

  • Ingen ytterligere begrensninger — Du kan ikke gjøre bruk av juridiske betingelser eller teknologiske tiltak som lovmessig hindrer andre i å gjøre noe som lisensen tillater.

Notiser: