Textul Licenței Creative Commons

Atribuire-Necomercial-FărăModificări 2.0 Generică (CC BY-NC-ND 2.0)

Acesta e un rezumat pe înțelesul tuturor (și nu un substitut) al licenței. Exonerare de răspundere.

Poți să:

  • Licențiatorul nu poate revoca aceste drepturi atât timp cât respectați termenii licenței.

Sub următorii termeni:


Notificări:

  • You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
  • No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

O versiune nouă a acestei licenţe este disponibilă. Ar trebui să o foloseşti pentru noile opere şi ai putea să-ţi relicențiezi opere existente prin ea. Totuşi, nicio operă nu este în mod automat licenţiată prin noua versiune a licenţei.