Resum de la Llicència Creative Commons

Reconeixement-SenseObraDerivada-NoComercial 2.0 Genèrica (CC BY-NC-ND 2.0 JP)

Això és un resum fàcilment llegible (i no un substitut) de la llicència. Advertiment.