Povzetek Creative Commons license (License Deed)

Priznanje avtorstva-Brez predelav-Nekomercialno 2.0 Generična (CC BY-NC-ND 2.0 JP)

To je v razumljivejši obliki napisan povzetek licence (in ne zamenjava zanjo). Izjava o omejitvi odgovornosti.