Creative Commons License Deed

Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 2.5 Kanada (CC BY-NC-ND 2.5 CA)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license, which is available in the following languages: Inglise Prantsuse Creative Commonsi teatis.
ca

Tohid:

  • Litsentsiandja ei saa neid vabadusi tagasi võtta, kui järgid litsentsi tingimusi.

Järgmistel tingimustel:

  • Lisapiirangute keeld — Sa ei tohi rakendada õiguslikke tingimusi ega tehnilisi mooduseid, mis piiravad õiguslikult teistel litsentsis lubatu tegemist.

Märkused:

  • Sa ei pea täitma litsentsi tingimusi materjali teatud elementide suhtes, kui need elemendid on avalikus omandis või kui sobivat kasutust lubab kohaldatav erand või kitsendus.
  • Tagatisi ei anta. Litsents ei pruugi anda kõiki õigusi, mis on vajalikud, et kasutada materjali soovitud viisil. Näiteks muud õigused nagu reklaami-, andmekaitse- või isiklikud õigused võivad piirata kasutamist soovitud viisil.