Creative Commons License Deed

Atsaucoties-Nekomerciāli-Nepārveidojot 2.5 Indiešu (CC BY-NC-ND 2.5 IN)

Atrunas

Šis akts apraksta tikai galvenās patiesās licences īpašības. Tas nav pati licence un tam nav juridiskas vērtības. Jums būtu uzmanīgi jāizskata patiesās licences terminus un noteikumus pirms licencēt ar to savus materiālus.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

Šis ir viegli lasāms licences kopsavilkums (kas neaizvieto) licenci.
in

Jūs varat brīvi:

 • Licencētājs nevar atsaukt šīs tiesības, ja jūs ievērojat šos licences noteikumus.

Ievērojot sekojošus nosacījumus:

 • AtsaucotiesJums ir atbilstoši jāatsaucas uz darbu, norādot saiti uz licenci un jānorāda veiktās izmaiņas. Jūs varat to darīt dažādos saprātīgos veidos, bet noteikti ne tā, kas liktu domāt, ka licencētājs ir apstiprinājis jūsu darbu vai tajā veiktās izmaiņas.

  Ko nozīmē "Atsaukties uz šo darbu"?
  Lapu no kuras jūs ieguvāt licencēšanas metadatus, ieskaitot to, kā autors vēlas būt norādīts darba atkalizmantošanā. Lai atsauktos uz darbu, jūs varat izmantot šo HTML. To darot, metadati tiks iekļauti arī jūsu lapā, un tas ļaus citiem vieglāk atrast oriģinālo darbu.
 • Nekomerciāli — Jūs nevarat lietot materiālu komerciālām vajadzībām.

 • Nepārveidojot — Ja jūs remiksējat, maināt vai balstāties uz materiālu, jūs nedrīkstat to izplatīt tālāk.

 • Bez papildu ierobežojumiem — Jūs nedrīkstat izmantot juridiskus vai tehniskus ierobežojumus, kas citiem traucē izmantot darbu tā, kā to ir atļauts darīt licences noteikumos.

Piezīmes:

 • Jums nav jārīkojas saskaņā ar licenci tā materiāla daļām, kuras jau ir sabiedrības īpašums, vai gadījumos, kad ir spēkā ierobežojumu izņēmumi.
 • Bez jebkādas garantijas. Licence var nesniegt visas nepieciešamās garantijas, kuras jums var būt nepieciešamas darba izmantošanai. Piemēram, materiāla izmantošanas veidus var ierobežot citas tiesības, kā publiskuma, privātuma vai morālās tiesības.
 

Publicētā darba autortiesību atrunās tiks pievienoti attiecīgi pielāgotas autortiesību atrunas. Ja nav norādīts citādi, darbam pievienotajās autortiesību atrunās, tiks izmantoti UNCITRAL arbitrācijas likumi.

Papildu informācija.

 

Ja pievieno, jums ir jānorāda autora nosaukums un atsaucēm izmantojamās personas, autortiesību un licences atrunas, un saite uz materiālu. CC licencēm pirms 4.0 versijas ir jānorāda arī darba nosaukums un ir arī citas nebūtiskas atšķirības.

Papildu informācija.

 

4.0 versijā jums ir jānorāda mainītais materiāls un jāsaglabā arī iepriekšējās izmaiņas. 3.0 un agrākās versijās izmaiņas ir jānorāda tikai tad, ja veidojat atvasinātu darbu.

Iezīmēšanas vednis.

Papildu informācija.

 

Jūs varat lietot arī citas savietojamas licences

Papildu informācija.

 

Ar komerciālām vajadzībām pamatā saprotam atlīdzību naudā vai kādu citu komerciālu ieguvumu.

Papildu informācija.

 

Saglabājot darbu citā formātā, tas nav uzskatāms par atvasinātu darbu.

Papildu informācija.

 

Licence aizliedz izmantot tehniskus ierobežojumus, kā tie ir norādīti 11. punktā WIPO autortiesību līgumā.

Papildu informācija.

 

CC licences neietekmē lietotāju tiesības un ierobežojumus izņēmumu gadījumos, piemēram, godīgās izmantošanas gadījumā.

Papildu informācija.

 

Jums var būt nepieciešama papildu atļauja, lai lietotu materiālu tā, kā to vēlaties.

Papildu informācija.