Přeskočit na obsah

Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika

CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Právní ujednání

Verze 3.0 • See the errata page for any corrections and the date of change

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: Právní ujednání - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní

About Creative Commons

Creative Commons není stranou svých veřejných licencí. Přesto se Creative Commons může rozhodnout použít některou ze svých veřejných licencí na obsah, který uveřejňuje, a v takovém případě se považuje za „Poskytovatele". Texty veřejných licencí Creative Commons jsou uvolněny do public domain podle CC0 Public Domain Dedication . S výjimkou omezeného účelu označení obsahu sdíleného pod veřejnou licencí Creative Commons nebo v souladu s podmínkami uveřejněnými na adrese creativecommons.org/policies , nedovoluje Creative Commons užití ochranné známky „Creative Commons" ani žádné další ochranné známky či loga Creative Commons bez předchozího písemného souhlasu, např. v souvislosti s jakýmikoli neschválenými úpravami některé z veřejných licencí Creative Commons nebo dalších smluv, ujednání či dohod týkajících se užití licencovaného obsahu. Pro vyloučení pochybností, tento odstavec není součástí těchto veřejných licencí.

Creative Commons je možno kontaktovat prostřednictvím creativecommons.org .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.