Resumo da Licenza Creative Commons

Atribución-Non comercial-Sen obra derivada 3.0 IGO (CC BY-NC-ND 3.0 IGO)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Aviso legal.

Vostede é libre de:

  • O licenciante non pode revogar estas liberdades mentres vostede cumpra os termos da licenza.

Nos seguintes termos:

  • Sen restricións adicionais — Non pode aplicar termos legais ou medidas tecnolóxicas que legalmente impidan a outros facer algo que a licenza permite.

Notas:

  • Cando o licenciante é unha organización intergobernamental, as disputas resolveranse por mediación e arbitraxe a non ser que haxa un acordo diferente.
  • Non ten que cumprir coa licenza para os elementos do material que estean no dominio público ou cando o seu uso se permita mediante unha excepción ou limitación aplicábel.
  • Non se ofrecen garantías. A licenza poida que non forneza todos os permisos necesarios para o uso pretendido. Por exemplo, outros dereitos como publicidade, privacidade, ou dereitos morais (intelectuais).