Zkrácené znění licence Creative Commons

Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Rumunsko (CC BY-NC-ND 3.0 RO)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
ro

Dílo smíte:

  • Poskytovatel licence nemůže odvolat tato oprávnění do té doby, dokud dodržujete licenční podmínky.

Za těchto podmínek


Poznámky: