Преминете към съдържание

Признание-Некомерсиално-Без производни 4.0 Международен

CC BY-NC-ND 4.0

Deed

Имате право на:

  1. Споделяте — да копирате и повторно да разпространявате материала на всякакъв носител или във всякакъв формат
  2. Ако спазвате условията на лиценза, лицензодателят не може да отмени тези свободи.

При следните условия:

  1. Признание — Вие сте длъжни да посочите автора , да дадете електронна препратка към лиценза, и да укажете дали сте внесли промени . Можете да направите това по всеки разумен начин, но не по начин, който предполага, че лицензодателят одобрява Вас или използването от Ваша страна на материала.Ако спазвате условията на лиценза, лицензодателят не може да отмени тези свободи.
  2. Некомерсиално — Вие нямате право да използвате материала за търговски цели .
  3. Без производни — ако преработвате, преобразувате или доразвивате материала, Вие нямате право да разпространявате изменения материал.
  4. Без допълнителни ограничения — Вие нямате право да прилагате правни условия или технологични мерки които създават правни ограничения за други лица да извършват разрешеното от лиценза.

предизвестие:

Вие не сте длъжни да спазвате лиценза по отношение на елементи от материала, които са обществено достояние, или когато използването от Ваша страна на материала е разрешено от приложимо изключение или ограничение .

Не се дават никакви гаранции. Възможно е лицензът да не Ви дава всички разрешения, които са необходими за планираното използване от Ваша страна на материала. Така например, начинът, по който използвате материала, може да е ограничен от други права, като правото на публичност, правото на неприкосновеност на личния живот или морални права .

Notice

В настоящото кратко обобщение се описват само някои основни елементи и условия на същинския лиценз. То не е лиценз и няма правна стойност. Преди да използвате лицензирания материал, се запознайте внимателно с реда и условията на самия лиценз.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services. Distributing, displaying, or linking to this deed or the license that it summarizes does not create a lawyer-client or any other relationship.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.