Creative Commons License Deed

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Idirnáisiúnta (CC BY-NC-ND 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Séanadh.

Tá saoirse agat:

  • Ní féidir leis an gceadúnóir na saoirsí sin a chúlghairm a fhad agus a chloífidh tú le téarmaí an cheadúnais.

Faoi na téarmaí seo a leanas:

  • Gan srianta breise — Ní féidir leat téarmaí dlí breise ná bearta teicneolaíochaa chur i bhfeidhm faoina gcuirtear srian dlí ar dhaoine aon rud a cheadaítear faoin gceadúnas a dhéanamh.

Fógraí:

  • Ní gá duit cloí leis an gceadúnas le haghaidh gnéithe den ábhar atá san fhearann poiblí ná nuair a cheadaítear d’úsáid faoi eisceacht nó teorannú atá infheidhme.
  • Ní thugtar aon bharánta. D’fhéadfadh sé nach dtabharfadh an ceadúnas gach ceann de na ceadanna is gá don úsáid atá beartaithe duit. Mar shampla, d’fhéadfadh sé go gcuirfeadh cearta eile, cearta poiblíochta, príobháideachais nó morálta, cuir i gcás, teorainn ar an gcaoi a úsáideann tú an t-ábhar.