Resumo da Licenza Creative Commons

Atribución-Non comercial-Non derivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

Este é un resumo lexíbel por humanos (e non un substituto) da licenza. Aviso legal.

Vostede é libre de:

  • O licenciante non pode revogar estas liberdades mentres vostede cumpra os termos da licenza.

Nos seguintes termos:

  • Sen restricións adicionais — Non pode aplicar termos legais ou medidas tecnolóxicas que legalmente impidan a outros facer algo que a licenza permite.

Notas: