Brincar ó contido

Atribución-Non comercial-Sen obra derivada 4.0 Internacional

CC BY-NC-ND 4.0

Deed

Vostede é libre de:

  1. Compartir — copiar e redistribuír o material en calquera medio ou formato
  2. O licenciante non pode revogar estas liberdades mentres vostede cumpra os termos da licenza.

Nos seguintes termos:

  1. Atribución — Debe dar o recoñecemento apropiado , fornecer un vínculo á licenza e indicar se se fixeron cambios . Pode facelo de calquera maneira razoábel pero non de maneira que poida suxerir que o licenciante o apoia a vostede ou o seu uso.
  2. Non comercial — Non pode utilizar este material para propósitos comerciais .
  3. Sen derivadas — Se vostede remestura, transforma ou recrea sobre o material, non pode distribuír o material modificado.
  4. Sen restricións adicionais — Non pode aplicar termos legais ou medidas tecnolóxicas que legalmente impidan a outros facer algo que a licenza permite.

Notas:

Non ten que cumprir coa licenza para os elementos do material que estean no dominio público ou cando o seu uso se permita mediante unha excepción ou limitación aplicábel.

Non se ofrecen garantías. A licenza poida que non forneza todos os permisos necesarios para o uso pretendido. Por exemplo, outros dereitos como publicidade, privacidade, ou dereitos morais (intelectuais) .

Notice

Este resumo destaca só algúns dos elementos chave e os termos da licenza real. Non é unha licenza e non ten valor legal. Vostede ten que revisar coidadosamente todos os termos e condicións da licenza actual antes de empregar o material licenzado.

Creative Commons non é un bufete de avogados e non ofrece servizos legais. Distribuír, exhibir, ou ligar a este resumo ou á licenza que se resume, non crea unha relación avogado-cliente nin de calquera outro tipo.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.