Creative Commons License Deed

Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie-Žiadne Odvodené Diela 4.0 Medzinárodný (CC BY-NC-ND 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti.

Máte možnosť:

  • Pokiaľ budete dodržiavať licenčné podmienky, poskytovateľ licencie nemôže udelené súhlasy odvolať.

Za nasledujúcich podmienok:

  • Žiadne ďalšie obmedzenia — Nesmiete uplatňovať právne podmienky ani technologické opatrenia, ktoré z právneho hľadiska bránia iným subjektom v akejkoľvek činnosti, ktorá je podľa licencie povolená.

Oznámenia:

  • Nemusíte spĺňať podmienky licencie v prípade prvkov materiálu, ktoré sú verejne voľnými dielami, resp ak je vaše použitie povolené na základe uplatniteľnej výnimky alebo obmedzenia.
  • Neposkytujú sa žiadne záruky. Licencia vám nemusí zaručovať všetky povolenia potrebné na vami zamýšľané použitie. To, ako používate materiál, môžu napríklad obmedzovať aj iné práva, ako sú práva v oblasti reklamy a súkromia či morálne práva.