Creative Commons License Deed

Priskyrimas - Nekomercinis platinimas - Analogiškas platinimas 1.0 Nyderlandai (CC BY-NC-SA 1.0 NL)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. (Atsakomybės) apribojimas.
nl

Jūs galite:

  • Pritaikyti — remiksuoti, perdirbti ar kurti medžiagos pagrindu
  • Licencijuotojas negali atšaukti šių laisvių, jei jūs laikotės licencijos sąlygų.

Šiomis sąlygomis:

  • PriskyrimasPrivalote nurodyti autorystę, įdėti nuorodą į licenciją bei nurodyti, ar yra pakeitimų. Galite tai atlikti bet kokiu racionaliu būdu, bet jokiu būdu nesudarant įspūdžio, kad licencijuotojas palaiko jus ar kaip kūrinys naudojamas.

  • Nekomercinis — Negalite naudoti medžiagos komerciniais tikslais.

  • Analogiškas platinimas — Jei remiksuojate, perdirbate ar kuriate šios medžiagos pagrindu, privalote platinti savo įnašą su ta pačia licencija kaip ir originalo.

  • Jokių papildomų apribojimų — Negalite taikyti teisinių sąlygų ar technologinių priemonių, kurios teisiškai apribotų kitus galimybes daryti tai, ką licencija leidžia.

Pastabos:

  • Neprivalote laikytis licencijos tiems medžiagos elementams, kurie yra viešojo naudojimo arba kur jūsų naudojimo būdas leidžiamas atitinkamos išimties ar apribojimo.
  • Nesuteikiama jokių garantijų. Licencija nebūtinai suteikia visus jūsų panaudojimui reikiamus leidimus. Pavyzdžiui, kitos teisės, kaip kad viešumo, privatumo ar moralinės teisės gali apriboti, kaip jūs galite šią medžiagą naudoti.

Yra nauja šios licencijos versija. Turėtumėte ją naudoti visiems naujiems savo kūriniams; taip pat galite pakeisti esamų licencijas į šią. Tačiau jokių kūrinių licencija nėra automatiškai pakeičiama nauja.