Creative Commons License Deed

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.0 Japonia (CC BY-NC-SA 2.0 JP)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Klauzula ograniczenia odpowiedzialności.