Creative Commons License Deed

Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 2.1 Japan (CC BY-NC-SA 2.1 JP)

Friskrivning

Commons Deed är inte en licens. Det är endast en enkelt tillgänglig referens för att man ska förstå Legal Code (den fullstända licensen) — det är en lättläst text över några av dess viktiga villkor. Denna Deed har i sig själv inget juridiskt värde, och dess innehåll finns inte i den egentliga licensen. De faktiska villkoren framförs i Legal Code. Vänligen klicka här för att se den fullständiga licensen.

Creative Commons och Creative Commons Japan är inte advokatbyråer, och distribution eller visning av, eller länkning till Common Deeds utgör ingen juridisk rådgivning eller annan rättstjänst. Creative Commons och Creative Commons Japan är inte en part i licensen som är underliggande denna Commons Deed, och avsäger sig ansvaret för eventuella skador som uppstår från användandet av hela eller delar av Commons Deed och den underliggande licensen.

Produkten licensierad under Creative Commons-licensen tillhandahålls av personen som tillämpat licensen. Creative Commons och Creative Commons Japan ger inga garantier avseende licensgivaren eller dess produkter. Vänligen läs här för information angående tillämpning av licenser och nyttjande av produkten som är licensierad under Creative Commons-licenser.

Detta är en sammanfattning av (och inte en ersättning för) licensen.