Creative Commons License Deed

Priskyrimas - Nekomercinis platinimas - Analogiškas platinimas 2.5 Italija (CC BY-NC-SA 2.5 IT)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. (Atsakomybės) apribojimas.
it

Jūs galite:

  • Pritaikyti — remiksuoti, perdirbti ar kurti medžiagos pagrindu
  • Licencijuotojas negali atšaukti šių laisvių, jei jūs laikotės licencijos sąlygų.

Šiomis sąlygomis:

  • PriskyrimasPrivalote nurodyti autorystę, įdėti nuorodą į licenciją bei nurodyti, ar yra pakeitimų. Galite tai atlikti bet kokiu racionaliu būdu, bet jokiu būdu nesudarant įspūdžio, kad licencijuotojas palaiko jus ar kaip kūrinys naudojamas.

  • Nekomercinis — Negalite naudoti medžiagos komerciniais tikslais.

  • Analogiškas platinimas — Jei remiksuojate, perdirbate ar kuriate šios medžiagos pagrindu, privalote platinti savo įnašą su ta pačia licencija kaip ir originalo.

  • Jokių papildomų apribojimų — Negalite taikyti teisinių sąlygų ar technologinių priemonių, kurios teisiškai apribotų kitus galimybes daryti tai, ką licencija leidžia.

Pastabos:

  • Neprivalote laikytis licencijos tiems medžiagos elementams, kurie yra viešojo naudojimo arba kur jūsų naudojimo būdas leidžiamas atitinkamos išimties ar apribojimo.
  • Nesuteikiama jokių garantijų. Licencija nebūtinai suteikia visus jūsų panaudojimui reikiamus leidimus. Pavyzdžiui, kitos teisės, kaip kad viešumo, privatumo ar moralinės teisės gali apriboti, kaip jūs galite šią medžiagą naudoti.