Creative Commons License Deed

Pengiktirafan-BukanKomersial-PerkongsianSerupa 3.0 Brasil (CC BY-NC-SA 3.0 BR)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Penolakan Liabiliti.
br

Anda bebas untuk:

  • Adaptasi — adunan semula, mengubah, dan membina di atas bahan
  • Pemberi lesen tidak boleh membatalkan kebebasan-kebebasan tersebut selagi anda mengikuti syarat-syarat lesen.

Di bawah syarat-syarat berikut:

  • AtribusiAnda perlu memberikan kredit yang sewajarnya, menyediakan pautan kepada lesen, dan menunjukkan jika ada perubahan yang dibuat. Anda boleh berbuat demikian dengan apa jua cara yang munasabah, tetapi bukan dengan cara yang seolah-olah pemberi lesen yang mengiktiraf anda atau penggunaan anda.

  • BukanKomersial — Anda tidak dibenarkan menggunakan bahan tersebut untuk tujuan-tujuan komersial.

  • Perkongsian Serupa — Jika anda mengadun semula, mengubah atau mencipta sesuatu berdasarkan material tersebut, anda perlu mengedarkan karya-karya anda mengikut lesen yang sama seperti karya asal.

  • Tiada larangan tambahan — Anda tidak boleh guna terma-terma perundangan atau langkah-langkah teknologi yang menyekat pengguna lain daripada membuat sesuatu yang dibenarkan oleh lesen.

Notis-notis:

  • Anda tidak perlu mematuhi lesen untuk elemen-elemen daripada material di domain awam atau di mana saja anda gunakan yang mengikut tatacara pengecualian atau batasan yang berkenaan.
  • Tiada jaminan diberikan. Lesen ini mungkin tidak memberikan anda semua kebenaran yang diperlukan untuk kegunaan anda. Sebagai contoh, hak-hak lain seperti publisiti, privasi, atau hak-hak moral mungkin menghadkan bagaimana anda menggunakan material tersebut.