Creative Commons License Deed

Признание-Некомерсиално 1.0 Неадаптиран (CC BY-NC 1.0)

Това е обобщение, което представя лиценза в четим от човека формат и не го замества. Отказ от отговорност.

Имате право на:

  • Адаптирате — да преработвате, преобразувате и доразвивате материала
  • Ако спазвате условията на лиценза, лицензодателят не може да отмени тези свободи.

При следните условия:

  • ПризнаниеВие сте длъжни да посочите автора, да дадете електронна препратка към лиценза, и да укажете дали сте внесли промени. Можете да направите това по всеки разумен начин, но не по начин, който предполага, че лицензодателят одобрява Вас или използването от Ваша страна на материала.Ако спазвате условията на лиценза, лицензодателят не може да отмени тези свободи.

  • Некомерсиално — Вие нямате право да използвате материала за търговски цели.

  • Без допълнителни ограничения — Вие нямате право да прилагате правни условия или технологични мерки които създават правни ограничения за други лица да извършват разрешеното от лиценза.

предизвестие:

Има нова версия на този договор. Можете да я използвате за новите си произведения или да прелицензирате съществуващите си такива. Произведенията не се лицензират автоматично под новата версия на договора.