Resum de la Llicència Creative Commons

Reconeixement-NoComercial 2.0 Canadà (CC BY-NC 2.0 CA)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license, which is available in the following languages: Anglès Francès Advertiment.
ca

Sou lliure de:

  • Adaptar — remesclar, transformar i crear a partir del material
  • El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats, sempre que seguiu els termes de la llicència.

Amb els termes següents:

  • No hi ha cap restricció addicional — No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet.

Avisos:

  • No heu de complir amb la llicència per als elements del material en el domini públic o quan el seu ús està permès per l'aplicació d'una excepció o limitació dels drets d'autor.
  • No es donen garanties. La llicència pot no ser suficient per autoritzar la utilització que en voleu fer. Per exemple, altres aspectes com la publicitat, la privacitat, o els drets morals poden limitar la forma d'utilitzar el material.

Hi ha disponible una versió nova d'aquesta llicència. Hauríeu d'utilitzar-la per a les obres noves, i podeu utilitzar-la per canviar la llicència d'obres ja existents. Tanmateix, cap obra queda automàticament subjecta a aquesta nova llicència.