Creative Commons Licens Deed

Erkännande-IckeKommersiell 2.0 Generisk (CC BY-NC 2.0)

Detta är en lättläst sammanfattning av (och inte en ersättning för) licensen. Friskrivning.

Du har tillstånd att:

  • Bearbeta — remixa, transformera, och bygg vidare på materialet
  • Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren.

På följande villkor:

  • Inga ytterligare begränsningar — Du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter.

Anmärkningar:

Det finns en ny version av denna licens. Du bör använda den för nya verk och överväga att omlicensiera existerande verk med den. Inga verk blir dock automatiskt licensierade under den nya licensen.